top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית הרחבות ישובים במועצה אזורית משגב

מזהה תפקיד:

2456-10

תהליך השמה:

2023

תכנון אורבני, שירות לתושב, פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

3

מדד חברתי-כלכלי

7

תושבים

32,610

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

בית הכרם

1. ליווי ותכלול צוותי מתכננים וקבלנים במטרה לקדם את הרחבות יישובי המועצה.
2. קשר עם משתכני ההרחבות, עם המנהל לבנייה כפרית במשרד הבינוי והשיכון ועם גורמים מקצועיים נוספים.
3. ניהול תקציבי פרויקטים
4. ניהול ידע וגיבוש נהלים כפועל יוצא של מהלך הרחבות ישובים, צמיחתם והתפתחותם

תחומי

אחריות

משגב הינה מועצה גדולה הכוללת 35 ישובים עם למעלה מ-32 אלף תושבים ופרוסה על כ-170 אלף דונם. המועצה בצמיחה מתמדת עם הרחבות בכל יישובי המועצה. הרחבות הישובים הועברו לפני כשנתיים לאחריות מלאה של אגף הנדסה במועצה. מדובר על פרויקטים בהיקף מצטבר של מאות מילוני ש"ח הדורשים ליווי וקידום צמודים.

האתגר

בכוונת המועצה להקים מח' הרחבות ישובים אשר תגבש נהלי עבודה , הסכמי מסגרת, חוזים עם משתכנים ומפרטי תכנון וביצוע אחידים לטיב איכות ההרחבות

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

תומר לוין, מנהל אגף הנדסה

0524304754

איש / אשת קשר

תומר לוין

0524304754

מעין בלוך, מנהלת אזור צפון

bottom of page