top of page

רפרנט/ית הכנסות, משאבים והתייעלות אנרגטית

פיתוח כלכלי, תכנון אסטרטגי, דיגיטציה וחדשנות

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

6

מדד חברתי-כלכלי

7

תושבים

29317

מחוז

מרכז

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

השרון

1) איתור קולות קוראים וליווי ההגשה יחד עם האגפים השונים
2) מעקב אחרי דיווחי למשרדי הממשלה
3) התנעת פרויקטים של התייעלות אנרגטית לרבות אחריות על תחום החשמל הסולרי ופרויקט התייעלות משק המים העירוני
4) גיוס משאבים לפרויקטים שונים בעיר כולל יצירת שותפויות עם המגזר השלישי והרביעי

תחומי

אחריות

בשל גידול צפוי של העיר בהתאם לחתימה על הסכמי גג ומיעוט נכסים מניבים של הרשות- עומדת העיר בפני גירעון תקציבי משמעותי, על כן כדי להגדיל את הכנסות העיר, לייעל תהליכים ולהביא למיצוי משאבים ברצונינו למנות בעל תפקיד שיהיה אחראי על התחום

האתגר

הרשות הולכת להליך של התייעלות אנרגטית בתחום החשמל והמים- התייעלות שתביא לחיכסון כלכלי. כמו כן ברצון הרשות להביא להגדלת הכנסות הרשות בין אם על ידי מיצוי משאבים או בין על על ידי יצירת מקורות הכנסה ופרויקטים מניבים בעיר

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

ענבל דרור- היימן

איש / אשת קשר

שי דוד

0508461223

עדי כהן

bottom of page