top of page

רפרנט/ית דיגיטציה ושירות לתושב

שירות לתושב, דיגיטציה וחדשנות

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

9

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

158683

מחוז

תל-אביב

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

9

אשכול רשויות

1. שיפור וייעול ממשקי השירות לתושב והרחבת השירותים הניתנים באופן דיגיטלי לתושבי העיר
2. ליווי בהקמת מרכז וירטואלי שירות לתושב
3. פיתוח ושיפור הקשר של העירייה עם התושב בדגש על אמצעים דיגיטליים
.4 כתיבה ותכלול של תוכניות העבודה השנתיות של יחידת השירות לתושב בחברה, ליווי וייעוץ למנהלי המחלקות והובלת תהליך להטמעת החזון

תחומי

אחריות

על מנת שניתן יהיה להמשיך ולקדם עוד את תחום השירות לתושב, ולהוציא את כלל תהליכי השיפור לפועל באופן מקצועי, רציף ומסונכרן, החברה מעוניינת למנות גורם אחראי לתחום זה- רפרנט/ית תחום שירות ודיגטציה

האתגר

החברה לתרבות פנאי וספורט הינה החברה העירונית של העיר בת- ים. החברה היא הגורם שמספק שירות לתושבי העיר בתחומים רבים ומגוונים ביניהם; תרבות, ספורט, חינוך בלתי פורמאלי, מרכזים קהילתיים, נוער, צעירים, מעורבות חברתית ועוד.
בנוסף, החברה אחרית על תהליכי בינוי של פרויקטים אסטרטגיים עירוניים.
בשנים האחרונות, העיר בת ים והחברה לתרבות פנאי וספורט חרטו על דגלן להעניק את השירות המהיר והמקצועי ביותר עבור תושבי העיר ולכן כחלק מכך, הושקעו משאבים במיפוי ושיפור של תהליכי שירות ורצון להטמעה של כלים דיגיטליים חדשניים לטובת כך.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

אריה ללוש

איש / אשת קשר

ציון חלילי

0522557570

עדי כהן

bottom of page