top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית דיגיטציה וקהילה במועצה אזורית חבל אילות

מזהה תפקיד:

6253-1

תהליך השמה:

2023

שירות לתושב, פיתוח ארגוני, דיגיטציה וחדשנות

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

1

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

5,517

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

-

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

נגב מזרחי

1. ליווי, ניהול והובלת תהליכי שיתוף ציבור לבחינת הצרכים, תהליכים פנים ארגוניים והגברת השקיפות והעדכון על העשייה במועצה
2. גיבוש וקידום תוכניות עבודה מקושרות תקציב, תכלול ובקרה על התוכניות
3. הובלת תהליכי מיפוי צרכים לקידום פרויקטים חוצי ארגון בדגש על התייעלות ושיפור ארגוני
4. ייזום פרויקטים ותהליכים חדשניים בתחום הדיגיטציה לקידום מצוינות ארגונית

תחומי

אחריות

גידול דמוגרפי מואץ של הרשות. דורש יצירת מרחב התומך בצרכי האוכלוסייה המתפתחת.

האתגר

פיתוח תוכנית קהילה צומחת הכוללת יצירת מנועי צמיחה אזוריים, בניית יחידות דיור ומוסדות ציבור. לצד התאמת שירותי המועצה לצרכים המשתנים של האוכלוסייה.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

הדס שפירא, מנכ"לית

0522967708

איש / אשת קשר

מירב עפרוני

0526044536

אימי שופן, מנהלת אזור דרום

bottom of page