top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית דיגיטציה וחדשנות במועצה מקומית קרני שומרון

מזהה תפקיד:

83640-10

תהליך השמה:

2023

תכנון אורבני, שירות לתושב, דיגיטציה וחדשנות

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

5

מדד חברתי-כלכלי

6

תושבים

10,654

מחוז

יהודה ושומרון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני

בוגרים ובוגרות ברשות

אין בוגר/ת ברשות

אשכול רשויות

לא מאושכלת

הקמת, הטמעת ותפעול מערכות טכנולוגיות תומכות תכנון והנדסה:
א. מערכת מידע גאוגרפי
ב. מערכת מידע לרישוי
ג. מערכת מידע תשתיות קיימות
ד. מערכת מידע ככלי לקבלת החלטות

תחומי

אחריות

תהליך איסוף, טיוב והכנסת נתונים למערכות הטכנולוגיות
ככלי תומך החלטה.

הגדרה של מקורות האיסוף, איסוף הנתונים ההנדסיים של המועצה ממקורות מידע שונים, וטיובם לצורך קבלת החלטות מבוססת נתונים

האתגר

הקמת מערך מידע דיגיטלי הכולל מידע חזותי (מפות, תצלומי אוויר מדידות) עם מערך מידע אלפאנומרי ככלי תומך החלטה למנהלים ברשות המקומית.

הקמה ועדכון מערכת מידע גאוגרפי מקומית ככלי תומך החלטות
חיבור מאגרי מידע קיימים ברשות לכלי המאחד נתונים.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

שי פרידמן, מנהל אגף הנדסה

0505258634

איש / אשת קשר

שי פרידמן

0505258634

עדי כהן, מנהל אזור מרכז

bottom of page