top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית דיגיטל רשותי בעיריית אריאל

מזהה תפקיד:

83570-1

תהליך השמה:

2023

דיגיטציה וחדשנות

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

5

מדד חברתי-כלכלי

6

תושבים

20,992

מחוז

יהודה ושומרון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני, חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

אין בוגר/ת ברשות

אשכול רשויות

לא מאושכלת

1. תכנון אסטרטגי של הכלים הדיגיטליים
2. פיתוח ועיצוב של שירותים לתושב המוסבים לדיגיטל
3. כתיבת תוכן ייעודי לקידום הכלים הדיגיטליים בשיתוף עם דוברות הרשות
4. פיקוח ובקרה על התכנים והמידע המועבר באמצעים הדיגיטליים

תחומי

אחריות

העיר אריאל עומדת לפני צמיחה דמוגרפית משמעותית וכפועל יוצא נדרשת התאמה של מעני השירות והדיגיטל.
התאמת ושיפור השרות באמצעים טכנולוגיים

האתגר

העירייה פועלת כיום במישורים שונים כדי לקדם את המענה הדיגיטלי שהיא מציעה, בין היתר באמצעות פיתוח מקצועי . בעולמות הדיגיטל של ההנהלה הבכירה בעירייה . פעולות אלה הובילו עד כה לחיזוק, עידוד וקידום מתן שרות לתושב באמצעים דיגיטליים
(אתר הרשות, מדיה חברתית ואינטרנט)

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

שלמה רואימי, מנכ"ל

0542343414

איש / אשת קשר

שושי שמיר

0545691264

עדי כהן, מנהל אזור מרכז

bottom of page