top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית דיגיטל וחדשנות בעיריית חריש

מזהה תפקיד:

81247-5

תהליך השמה:

2023

שירות לתושב, דיגיטציה וחדשנות

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

5

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

34,401

מחוז

חיפה

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני, חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

לא מאושכלת

1. הקמת מאגר נתונים רשותי כמאגר בסיס לקבלת החלטות ברשות (data warehouse).
2. אחריות על הטמעת וניהול מערכת המשימות הרשותית (MONDAY).
3. ניתוח ועיבוד נתוני אוכלוסיה והפקת תובנות עבור דרגי ההנהלה הבכירה לניהול שוטף ובניית אסטרטגיה עתידית.
4. הקמת פונקציות דיגיטליות של שירות עצמי עבור התושבים והטמעתן בתוך במערכות הקיימות - שידרוג תהליכי שירות לתושב, והטמעת דיגיטציה של תהליכים אלו.

תחומי

אחריות

העיר חריש נמצאת בגידול מואץ. בין השנים 2016 ל-2022 קצב הגידול היה הגבוה ביותר בארץ.
הרשות גדלה כל שנה הן מבחינת מספר התושבים והן מבחינת מספר העובדים בארגון. בעקבות כך ישנו צורך להטמעת מתודות מבוססות דיגיטל תוך שימוש ושיפור מערך הנתונים הקיים והטמעת הנושא באגפי העירייה.
ניהול קבלת החלטות בתחומי השירות לתושב, לעסקים ולעובדי הארגון.

האתגר

הרשות משתתפת בפיילוט של משרד הפנים להטמעה דיגיטלית, במסגרתו נכתב חזון דיגיטלי לרשות המקומית. בנוסף, מנכ"ל הרשות ומנהלת משאבי אנוש משתתפים בקורס מובילים דיגיטליים כאשר במסגרתו תיבנה תוכנית דיגיטלית נוספת.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

אילון ירחי, סגן מנהל אגף שירות לתושב

0506213423

איש / אשת קשר

ספיר שמידט

0545715234

מיה ברמן, מנהלת אזור מישור החוף הצפוני

bottom of page