top of page

רפרנט/ית גזבר לניהול תהליכים כלכליים

פיתוח כלכלי, פיתוח ארגוני, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

5

מדד חברתי-כלכלי

2

תושבים

5255

מחוז

יהודה ושומרון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

יהודה ושומרון

1. ניהול תחום ההכנסות, תכלול, מעקב ובקרה למיצוי הכנסות.
2. סיוע לגזבר בניהול התקציב הבלתי רגיל של המועצה.
3. אפיון, טיוב וניתוח נתונים לטובת קבלת החלטות.
4. ניהול חלוקת העבודה במחלקה.

תחומי

אחריות

במחלקת גזברות במועצה המקומית עמנואל קיים אתגר באיזון בין מקורות הכנסה להוצאות אשר גדלות עם צמיחת המועצה. נוסף על כך, קיים פער בין עבודת המחלקה כיום לבין העבודה שצריכה להתבצע בפועל עם גדילת המועצה, לפער זה יש משמעות כלכלית רבה.

האתגר

מיסוד תשתית ארגונית לשם טיוב העבודה הכלכלית, לרבות הקמת מחלקת גבייה רשותית.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

יעקב רנד

איש / אשת קשר

יעקב רנד

0542182294

עדי כהן

bottom of page