top of page

רפרנט/ית בקרת תהליכים כלכליים ומיצוי הכנסות

פיתוח כלכלי, דיגיטציה וחדשנות

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

7

מדד חברתי-כלכלי

6

תושבים

269660

מחוז

מרכז

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

4

אשכול רשויות

 יצירת כלי בקרה יישומיים ובחינת היתכנות לשילוב כלים חדשניים לניהול תהליכים כלכליים
 הטמעת כלים וקישוריות בין תכנית עבודה ותקציב
 ליווי תהליכים חוצי ארגון למיצוי הכנסות באמצעות שילוב כלים דיגיטליים
 אפיון תהליכי ניהול בקרת הון אנושי במינהל הכספים

תחומי

אחריות

שיטות ותהליכים ויישומם לטובת מיצוי הכנסות ומניעת אבדן במסגרת ארגון גדול ומבוזר. כמו כן, נדרשת בקרה על תהליכים כלכליים.

האתגר

במהלך השנה תוקם מחלקה לניהול פרויקטים, בקרת תהליכים כלכליים חוצי ארגון ומיצוי הכנסות.
 יישום פרויקטים כלכלים ברשות, כגון: בתחום האנרגיה והפסולת, יוזמות להגדלת הכנסת הרשות בתחומים שונים.
 ליווי תהליכים חוצי ארגון למיצוי הכנסות, כגון: אובדן הכנסות קב תהליכים שגויים בתחומי נכסים, שכירויות, חשמל, מים, דמי שימוש.
 ליווי הקמת תהליך של יישום תכנית עבודה מקושרת תקציב (ממשקים וקישוריות בין המערכות ויצירת מצג מידע בזמן אמת למנהלים)
 ניהול ותכלול תהליכי בקרת כ"א במנהל כספים
לצורך כך, דרוש בעל תפקיד שיקדם את הנושאים , בכפיפות לראש מנהל כספים.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

שגיא רוכל

איש / אשת קשר

דלית טובי

0547796599

עדי כהן

bottom of page