top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית בקרה ופיתוח כלכלי בעיריית נוף הגליל

מזהה תפקיד:

31061-1

תהליך השמה:

2023

פיתוח כלכלי, תכנון אסטרטגי, דיגיטציה וחדשנות

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

5

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

54,213

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

גליל ועמקים

1. מיצוי משאבים מתקציבי משרדי הממשלה
2. יצירת תשתית לשיתופי פעולה עם המגזר העסקי והמגזר השלישי לצורך הגדלת ההכנסות ברשות לצורך טיוב השירותים לתושב
3. ייזום, הובלה וניהול של פרויקטים מניבים
4. בחינת תקציבים וקביעת סדרי עדיפויות בהלימה למקורות
* דרושה אוריינטציה כלכלית

תחומי

אחריות

עיריית נוף הגליל חתמה על הסכם גג לתוספת של כ- 7000 יחדות דיור והשכונות החדשות מתחילות להתאכלס. מדובר על קליטה של עשרות אלפי תושבים חדשים כבר בשנתיים הקרובות.,
יודגש כי נוף הגליל נהנית מפסיפס אוכלוסייה מגוון ואיכותי. כך שהעיר דואגת למתן מענים מגוונים לצרכי כלל האוכלוסיות העיר

האתגר

מימוש תהליכים להגדלת הכנסות הרשות במטרה למקסום השירות לתושבים.
קליטת גורם מתכלל לבקרת פרויקטים.
הגדלת מיצוי משאבים מקולות קוראים.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

עדי מלכה, מנכ"ל

02508558

איש / אשת קשר

שירי מור קנפו

0545318358

מעין בלוך, מנהלת אזור צפון

bottom of page