top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית במחלקת התחדשות והרחבת העיר בעיריית קרית מלאכי

מזהה תפקיד:

51034-10

תהליך השמה:

2023

תכנון אורבני

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

6

מדד חברתי-כלכלי

4

תושבים

28,016

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני, חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

אין בוגר/ת ברשות

אשכול רשויות

שורק דרומי


תיאום ועמידה בקשר עם משרדי הממשלה והיזמים הרלוונטיים המטפלים בהתחדשות העירונית .
עבודה שוטפת עם מהנדס העיר בתחום ההתפתחות העירונית.
עבודה ותאום מול המנהלת להתחדשות העירונית.

תחומי

אחריות

קריית מלכי בקליטה מואצת של תושבים בשנים האחרונות ומכפילה את עצמה בכמות התושבים, הרשות עומדת בפני תכנית וותמ"לית. האגף ההנדסה מתמודד עם גידול הדמוגרפי בכל הביטי התכנון.

האתגר

בניית תכנית להתחדשות עירונית.
במקביל האגף מוציא תכנית להרחבת העיר קריית מלאכי.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

נעם רווחה, מהנדס העיר

0505237907

איש / אשת קשר

שירה מעודה

0556640465

אימי שופן, מנהלת אזור דרום

bottom of page