top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית בכיר לפרויקטים ותוכניות עבודה בעיריית ירושלים

מזהה תפקיד:

13000-9

תהליך השמה:

2023

תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

9

מדד חברתי-כלכלי

2

תושבים

1,057,919

מחוז

ירושלים

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

6

אשכול רשויות

לא מאושכלת

כללי:
1. סיוע בהובלת תהליך פיתוח המנהלים הבכירים של המינהל כולל פיתוח תכנים וארגון הלמידה הפנים ארגונית ומחוץ לארגון
2. מעקב, בקרה וסיוע במימוש תכניות העבודה של המינהל וצירי העבודה המרכזיים של אגפי המינהל
3. השתלבות באחד הצוותים: דאטה או מעבדה עירונית: מיפוי תהליכי עבודה, ליווי תהליכי החשיבה והפיתוח של היחידות המקצועיות, סיוע במיקוד אתגרים ומענים חדשים

תחומי

אחריות

1. פיתוח תעסוקה איכותית במזרח ירושלים
2. פיתוח מרכז העיר כמרכיב משמעותי באיכות החיים של צעירים בירושלים
3. קידום חדשנות עירונית: הטמעת השימוש בדאטה ככלי להתמודדות עם אתגרים, שימוש בכלים תהליכיים וחשיבתיים לטובת מיקוד והתייעלות ארגונית

האתגר

1. פיתוח וביצוע תוכנית עבודה אסטרטגית לקידום תעסוקה איכותית במזרח ירושלים במסגרת תכנית החומש הממשלתית בדגש על גיוס מעסיקים ובניית הכשרה מתאימה ותהליכי התאמה תרבותית לשילוב מזרח ירושלמים במקצועות איכותיים.
2. פיתוח וביצוע תוכנית אסטרטגית רב זרועית למרכז העיר בדגש על בוגרי מוסדות הלימוד היצירתיים. התוכנית תכלול התייחסות בין היתר: לתעסוקה, תרבות, שיפור פיזי, תעסוקה ועסקים.
3. סיוע ליחידות העיריה באיתור אתגרים רלוונטיים לשימוש בדאטה. הכשרת היחידות העירוניות והטמעת השימוש בדאטה. פיתוח כלים טכנולוגיים תואמים.
הטמעת השימוש בכלים מקצועיים ותהליכיים בקרב יחידות העיריה לטובת התמודדות עם אתגרים מקצועיים מורכבים

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

רני רוזנהיים, ראש מינהל אסטרטגיה וחדשנות

0503122077

איש / אשת קשר

רני רוזנהיים

0503122077

עדי כהן, מנהל אזור מרכז

bottom of page