top of page

רפרנט/ית ארגוני ופרויקטים

פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

7

מדד חברתי-כלכלי

3

תושבים

11048

מחוז

מרכז

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

השרון


1.הובלת וקידום בניית תוכנית עבודה מקושרת תקציב לכלל יחידות המועצה.
2. אחריות על מערך ניהול, מעקב ובקרה אחר עבודת המועצה, בצורה שוטפת ופרויקטאלית.
3.קידום תוכניות לפיתוח מנהלים ועובדים.
4. גיוס ומיצוי משאבים עבור תהליכי פיתוח ארגוני ופרויקטים מרמת הקול הקורא

תחומי

אחריות

קידום שיתופיות בארגון

קידום אחידות בדרך מה מתבצעים פרויקטים/ תהליכים במחלקות שונות

מעקב ובקרה אחר ביצוע פרויקטים והיבטים תקציביים

האתגר

מועצה מקומית ג'לג'וליה נמצאת בתהליך של שיפור התרבות הארגונית והכנסת כלים ומתודות עבודה חדשניות לקידום הארגון- הן מול גורמים חיצוניים (כגון תוכנית המראה, ייעוץ ארגוני חיצוני ועוד) והן תהליכים פנים ארגוניים לייעול ושיפור העבודה.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

איתי צחר

איש / אשת קשר

אתי כהן

0503079867

מיה בירמן

bottom of page