top of page

רפרנט/ית אסטרטגית להון אנושי ותהליכי עבודה

דיגיטציה וחדשנות, פיתוח ארגוני, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

1

מדד חברתי-כלכלי

6

תושבים

20807

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

גליל מזרחי

בניית תכנית אסטרטגית לנושא תרבות ארגונית1. והטמעתה. בארגון על מנת לשמר את ההון האנושי ויצירת תהליכי עבודה משמעותיים וליווי של תכנית זו.
2. סנכרון צרכי מחלקות המועצה - בנייה והטמעה של שגרות עבודה
בניית תכנית ליווי מנהלים סקטורים מול האתגרים3.
המשתנים.
הובלה של תכנית שרות פנים ארגונית על מנת להחזיק4. מגמות שונות ויצירת התאמת תכנית אגף הון אנושי למגמות אלה

תחומי

אחריות

האתגר המרכזי כיום לצד יישום התכנית הממשלתית הינו יישום תכניות האסטרטגיה, התאמת הארגון למענים הרצויים, רתימת כלל העובדים והמנהלים לתהליך עצמו.
הצמיחה הדמוגרפית בגולן מייצרת צרכים מוגברים של שרות באופן שונה דרמטית ממה שהיה נהוג עד היום, שינוי התפיסה הינו קודם כל בארגון עצמו.

האתגר

הגולן נמצא בעיצומה של תכנית ממשלה לצמיחה דמוגרפית המזמנת איתה אתגרים גדולים מבחינה ארגונית, הרשות נערכת לשינוי מבנה ארגוני להתאמת צרכים והאתגרים המרכזיים ויישום התכניות באופן מיטבי.
על מנת לקדם את התוצרים עד לתושב האחרון יש צורך במבנה ארגוני תומך, בהון אנושי מקצועי, רתום, ערכי ומחובר.
הצורך בדברור פנימי וחוצה ארגון כמו גם רתימת שדרת הניהול לשגרות ניהול מותאמות לצרכים אלו הינה הכרחית

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

אביטל שדה

איש / אשת קשר

אביטל שדה

0542288776

מעין בלוך

bottom of page