top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית אסטרטגיה מעקב ובקרה במועצה מקומית קרית ארבע

מזהה תפקיד:

83611-1

תהליך השמה:

2023

פיתוח כלכלי, תכנון אסטרטגי, פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

3

מדד חברתי-כלכלי

3

תושבים

8,255

מחוז

יהודה ושומרון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

יהודה ושומרון

1. מעקב ובקרה אחר שגרות עבודה ברשות: ריכוז ישיבות הפורומים הבאים (חודש בחודשו)- סטטוס פרויקטים הנדסי + סטטוס פרויקטים המחר (חברה וקהילה)

2. תכלול הקידום והביצוע של הפרויקטים בתחומים להלן: בינוי, הצטיידות, תכניות חברה וקהילה

3. הובלה וריכוז של תהליכים רוחביים ברשות לרבות תוכנית עבודה מקושרת תקציב, גאנט פעילות שנתי ועוד

4. ניהול תחום המכרזים וההתקשרוית

תחומי

אחריות

ריבוי הרשאות תקציביות, תברי"ם פתוחים ופרויקטים הדורשים ניהול שוטף לרבות קביעת סדרי עבודה, תכלול ותיאום בין יחידות המועצה השונות ועוד.

האתגר

כבר היום נקבעו שגרות עבודה לביצוע מעקבים וישיבות תכלול ותיאום בין הגורמים, אולם יש צורך בבעל תפקיד שיתכלל וירכז את עבודת הפורומים השונים שעוסקים בנושאים אלו.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

אורי חבר, מנכ"ל המועצה

0522226802

איש / אשת קשר

ידידיה

0549437685

עדי כהן, מנהל אזור מרכז

bottom of page