top of page

רפרנט/ית אסטרטגיה מעקב ובקרה

תכנון אסטרטגי, פיתוח ארגוני, דיגיטציה וחדשנות

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

3

מדד חברתי-כלכלי

3

תושבים

8255

מחוז

יהודה ושומרון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

יהודה ושומרון

1. ניהול ותכלול פרוייקטים בינוי והצטיידות, פרוייקטים חברתיים וקהילתיים ועוד

2. ליווי צמוד וסיוע למנהלי מחלקות ואגפים בבניית תכניות עבודה ואבני דרך למימוש וביצוע פרוייקטים.

3. סיוע למחלקת הנדסה בהשלמת תהליך של מעבר למערכת מקוונת לניהול עבודת המחלקה ועבודת הוועדה המקומית

תחומי

אחריות

מימוש הרשאות תקציביות קיימות וניהול פרוייקטים חוצי מחלקות ואגפים

האתגר

ריכוז קולות קוראים ומיצוי משאבים וכן הטמעת שגרות עבודה של מעקב ובקרה על עמידה באבני דרך של מימוש פרוייקטים.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

אביב דורות

איש / אשת קשר

ידידיה זלינגר

0549437685

עדי כהן

bottom of page