top of page

רפרנט/ית אסטרטגיה ופיתוח עסקי

פיתוח כלכלי, תכנון אסטרטגי, דיגיטציה וחדשנות

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

6

מדד חברתי-כלכלי

2

תושבים

165160

מחוז

ירושלים

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

8

אשכול רשויות

1. סיוע בגיבוש אסטרטגיה ומדיניות כלכלית וכתיבת מסמכי מדיניות בהתאמה
2. בנייה ויצירת תשתית מידע באמצעות מאגרי מידע שונים ותרגומם לכלים דיגיטליים
3. ניתוח נתונים מורכבים והפקת מסקנות, לטובת קבלת החלטות ארוכות טווח בצורה מיטבית
4. ריכוז וסיוע בכתיבת תוכניות עבודה אגפיות ליישום התהליך בעיר

תחומי

אחריות

העיר בית שמש נמצאת בתהליך פיתוח חסר תקדים. רק בעשור האחרון הכפילה העיר את גודלה מ-80,000 ל- 160,000 תושבים, נתון זה מצביע על גידול שנתי ממוצע של 8.5% בשנה. כפועל יוצא מגדילה במספר התושבים יש צורך בהגדלת השירותים ובהתאמתם לתושבי העיר. נדרש תהליך אסטרטגי לטובת זיהוי הפערים והבעיות, לצד חידוד החוזקות וההזדמנויות העסקיות שגדילת העיר מביאה אתה.

האתגר

הרשות מעוניינת לקדם תכנית אסטרטגית מבוססת נתונים שתשקף את המגמות והחזון לצמיחת העיר, תוך יצירה והתוויה של עקרונות פיתוח עסקיים פוטנציאליים.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

אוהד שגב

איש / אשת קשר

שיר קרטה שורץ

0525750255

עדי כהן

bottom of page