top of page

רפרנט/ית אסטרטגיה וחוסן

דיגיטציה וחדשנות, שירות לתושב, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

6

מדד חברתי-כלכלי

1

תושבים

86047

מחוז

יהודה ושומרון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

0

אשכול רשויות

יהודה ושומרון

1. בניית אסטרטגיה לשיפור המוכנות לחירום והחוסן הרשותי
2. בניה והפעלה של מערכי השליטה והדיווח
3. היערכות הרשות לשעת חירום (נהלים, כ"א, הכשרה ותרגול)
4. פיתוח מערך המתנדבים ברשות

תחומי

אחריות

קיימים מאפיינים ייחודיים למודיעין עילית, כעיר חרדית של מעל 100 אלף תושבים, ביהודה ושומרון, שמובילים לאתגר מורכב בהערכות ובמוכנות לחירום, ובהם:
כניסה ויציאה אחת בלבד לעיר של מעל 100 אלף תושבים. כל אירוע קטן עלול לעצור 'עיר במצור',
בניית מענים למידע לציבור לרמה טכנולוגית שאינה מבוססת על כלים מטכנולוגים מתקדמים ורשתות חברתיות, חוסר בכ"א מקצועי, יכולת הגנה אזרחית נמוכה לישוב גדול שמוקף בכפרים פלסטינאים- מיעוט במחזיקי נשק ויוצאי צבא,
תשתיות ואמצעים חסרים.

האתגר

• הקמת תשתית להפעלה אפקטיבית של מערך החירום: הקמת מרכז הפעלה כולל מוקד רואה של מצלמות עם טכנולוגיה מתקדמת, הקמת מינהלות רובע, ניהול לוגיסטי של הציוד והאמצעים ברשות
• תכלול ועיבוי מערך המתנדבים למענה מבצעי ושרות לתושבים
• בניית כלים מותאמים למידע לציבור

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

פזית רוזנטלר

איש / אשת קשר

מירי מושקוביץ

0504101939

עדי כהן

bottom of page