top of page

רפרנט/ית איכות שירות לתושב

שירות לתושב

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

5

מדד חברתי-כלכלי

6

תושבים

20992

מחוז

יהודה ושומרון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

0

אשכול רשויות

1. הקמת וניהול מנגנון וחלוקת משאבים בשכונות
2. הובלת מפגשי שיתוף ציבור, החל משלב התכנון ועד לשלב היישום.
3. ביצוע סקרי איכות שירות עם התושבים.

תחומי

אחריות

אחד מהדברים המרכזיים לשיפור השרות בעיר הוא שיתוף ציבור ומפגשים מתוכננים עם תושבים בשכונות השונות בעיר.

האתגר

כל פעולה שנעשית בעיר, אם בניית גן שעשועים, אם גינה, אם הבאת אומן לאירוע ועוד, נכון יהיה לשתף את הציבור בהחלטות השונות המתקבלות בעיר. במקביל יש צורך לארגן מפגשים לאורך השנה של ראש העיר וצוות הניהול של העירייה עם התושבים. מפגשים כאלו יוצרים אינטראקציה בלתי אמצעית עם התושבים ונותנים תחושה של שייכות ורצון להיות שותפים בעשיה העירונית.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

שלמה רואימי

איש / אשת קשר

שלמה רואימי

0542343414

עדי כהן

bottom of page