top of page

רכז/ת פרויקטים ודיגיטציה

פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

2

מדד חברתי-כלכלי

6

תושבים

17012

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

נגב מערבי

1. הובלת תהליך כתיבת תכנית עבודה מקושרת תקציב לאגף החינוך.
2. מיצוי תקציבי של פרויקטים קיימים, כולל דיווח לגורמים מממנים והסרת חסמים
3. יצירת שותפויות עם מגזרים שונים (פרטי, עסקי, שלישי)
4. ניהול ושדרוג מסד הנתונים הקיים על מערכת החינוך ברשות.
5. תכלול, ליווי מעקב ובקרה אחר פרויקטים באגף

תחומי

אחריות

מ.א אזורית אשכול נפגעה בצורה הקשה ביותר בימי המלחמה הראשונים וספגה פגיעות אנושות, מאות הרוגים ואלפי פצועים בגוף ובנפש. כל תושבי המועצה פונו מבתיהם ורבים מהם עדיין לא שבו הביתה.
לאגף החינוך האחריות המלאה ביצירת מענים חינוכיים ורגשיים לכ-4,200 תלמידים.
האירוע המורכב, פיזור התלמידים והצוותים החינוכיים והעדר התשתיות המתאימות במוקדי הפינוי בהתחלה ובמועצה בהמשך, דרשו מאגף החינוך ליצור פתרונות ׳יש מאין׳ ולתת מענה לצרכים המשתנים.
כבר חודשים שצוות האגף והמערכות החינוכיות באשכול נמצאים במצב של ׳שגרה׳ אינטנסיבית ומאתגרת שעתידה להמשיך ללוות אותנו גם בשנה הבאה.


בשנים הקרובות עתידים להתקבל תקציבים גדולים מהמדינה וממנהלת התקומה המיועדים לשיקום מערכת החינוך. הדבר מחייב אותנו להתארגנות מחדש – ולהתאים את מנגנוני העבודה ולפעול למיצוי המשאבים.

האתגר

הרחבת המבנה הארגוני של האגף, בניית מנגנוני עבודה יעילים ומותאמים.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

עמיחי הס

איש / אשת קשר

עמיחי הס

0525569251

אימי שופן

bottom of page