top of page

רכז/ת תחום פיתוח כלכלי ומיצוי תקציבים

פיתוח כלכלי, דיגיטציה וחדשנות, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

3

מדד חברתי-כלכלי

1

תושבים

17366

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

נגב מערבי

1. רכז פיתוח כלכלי עם ראיה ארוכת טווח לנקודות החוזק של היישוב.
2. מיקום גיאוגרפי, כביש 6 , קריית המודיעין, אזור תעסוקה שוקת, מוקדי תיירות מקומיים.
3. גיוס משאבים לטובת פרויקטים כלכליים.

תחומי

אחריות

המועצה המקומית לקיה מדורגת במצב סוציו אקונומי 1 - מונה כ 18000 תושבים , באחוזי אבטלה המגיעים לכ 8-9%. 54% מתחת לגיל 18. (אין אזורי מסחר ואין אזורי תעשייה)
המועצה נתקלת בקושי בכל הקשור למיצוי הכנסות ממשרד הממשלה וממוסדות והמעקב אחריהם , בנוסף לגיוס משאבים וכספים אשר יתרמו רבות להתנהלות האסטרטגית והשוטפת של המועצה.

האתגר

ראשית כל, גיוס כח אדם איכותי והולם את השלטון המקומי על כל המורכבות שיש בו.
בנוסף, השבחת והעשרת ההון האנושי כיעד אסטרטגי למועצה.... בין הנקודות האלו, הרשות מעוניינת בהגשת מועמדות לקליטת צוער.ים.
הפונקציה הנה יחסית חדשה במחלקה, כחלק מרה ארגון בתוך המחלקה והצורך החיוני שנוצר עקב הגידול בתקציב המועצה , הגידול בהיקף הפרויקטים המבוצעים והמחזור השנתי ... לאחר קבלת הצוער יעבור תהליך הכשרה פנימי וחיצוני והכל בהתאם להנחיות מנשרד הפנים בעניין.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

מוחמד אלבדור

איש / אשת קשר

אילון נאור

0523498057

אימי שופן

bottom of page