top of page

רכז/ת תחום בקרה, פיתוח אסטרטגי וחדשנות

דיגיטציה וחדשנות, תכנון אסטרטגי, פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

5

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

66135

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

הגליל והעמקים

1. מיפוי וניתוח אסטרטגי של צרכים עירוניים מרכזיים.
2. ריכוז פרויקטים מובילים בתחומי שירות וקהילה, אחריות על הליכי שיתוף ציבור, שקיפות מידע ותהליכי דיגיטציה.
3. פיתוח מאגר נתונים ושימוש בו לשם תכנון, הערכה
ובקרה.
4. יצירת ממשקי עבודה פנים וחוץ ארגוניים לקידום וטיפוח המרחב הציבורי ועבודה יעילה ומשותפת מול כלל האגפים בעירייה הפועלים מול אגף תאום בקרה וחדשנות.

תחומי

אחריות

בשנים האחרונות העיר עפולה מתפתחת, גדלה ומחזקת את מעמדה כבירת העמק וכעיר מרכזית בצפון, המציעה איכות חיים גבוהה לתושביה במגוון תחומים ובכללם החינוך, התרבות, הרווחה, חזות העיר, תעסוקה ותשתיות.
מתוך תנופת הפיתוח לה זוכה העיר, מקדמת העיר פרויקטים רבים במגוון תחומים - תשתיות, בנייה, יזמות, מסחר ושירותים, זאת לצד פיתוח השירותים החברתיים והדאגה לפרט, בכל טווח הגילאים, מינקות ועד בגרות ובכך מעניקים לתושבים איכות ורמת חיים גבוהים, בהתאם לערים המובילות בארץ.
העיר עפולה מתמודדת עם גידול משמעותי של מספר התושבים עם הגעת אוכלוסיות גדולות לעיר, מתוך כך נדרשת העירייה לשלב אוכלוסיות אלה בחינוך, בתרבות ובקהילה, ובמקביל גם להעניק להם תעסוקה נאותה ותשתיות מתאימות.
כמו כן, מתוקף היותה מוקד משיכה לכלל תושבי האזור, העיר עפולה מעניקה שירותים לאלפי תושבים מהאזור מידי יום וכך למעשה מהווה מטרופולין מרכזי בצפון הארץ.

האתגר

במסגרת הצמיחה הדמוגרפית המשמעותית בעיר, הרשות מבצעת הטמעת תהליכים ארגוניים רוחביים למצוינות ארגונית בתחומי אסטרטגיה וחדשנות. לאור גידול האוכלוסייה והליכי הפיתוח המשמעותיים בעיר, מובילה העיריה בנייה של תכנית אב כוללת לשיפור פני העיר על כל נגזרותיה הבאים לידי ביטוי בתחומים רבים כשצ"פים, מערך הפסולת העירוני, תכנון נופי, תאורה, תברואה, וטרינריה, תרבות וספורט ועוד.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

שרית דהן

איש / אשת קשר

לירון גורליק

0524442673

מעין בלוך

bottom of page