top of page
BG_single.jpg

רכז/ת תהליכים אסטרטגיים ויישום תוכניות עבודה מבוססות נתונים בעיריית אופקים

מזהה תפקיד:

50031-9

תהליך השמה:

2023

תכנון אסטרטגי, פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

3

מדד חברתי-כלכלי

3

תושבים

38,654

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

נגב מערבי

1. איתור כלים דיגיטליים וטכנולוגיים לקידום השירות העירוני
2. הבניית תהליכים פנים אירגוניים לחיבור, קיצור וייעול תהליכי השירות
3. ניתוח ובקרת נתונים
4. הטמעת כלים ותהליכי שירות בקרב העובדים
5. הובלת פורום דיגיטציה וחדשנות ברשות

תחומי

אחריות

הרשות מתמודדת עם קשיים במעבר לדיגיטציה הן בתחום שיפור השירות לתושב והן בתהליכים ארגוניים פנימיים. עד היום הכנסת שירותים דיגיטליים ברשות נעשה באופן חלקי, ללא יכולת למצות את הפוטנציאל .שלהם ולנתח את המידע המופק
הרשות מעוניינת לבצע קפיצת מדרגה בתחום השירות.

האתגר


1. ליווי התושבים החדשים ופיתוח תהליכים קהילתיים
2.כתיבת חזון מעודכן אופקים 2030, אשר יוטמע בתוכניות העבודה של הנהלת העיר.
3. קידום תהליכי התחדשות עירונית

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

עמיצור דמרי, מנהל היחידה האסטרטגי

0505331427

איש / אשת קשר

עמיצור דמרי

0505331427

אימי שופן, מנהלת אזור דרום

bottom of page