top of page

רכז/ת רווחה, הדרכה ופיתוח הון אנושי

פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

4

מדד חברתי-כלכלי

3

תושבים

49418

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

נגב מערבי

1-פיתוח מנהלים- אישור התוכנית מול משרד הפנים, הוצעת התוכנית לפועל מול המנהלים, מעקב על ביצוע התוכנית לפי השלבים, ביצוע הערכה בקרב המנהלים לבדיקת יעילות התוכנית והתאמת התוכנית לאסטרטגיות האגף והרשות המקומית.
2- תוכנית הדרכה- איסוף ומיפוי תוכניות ההדרכה הקיימות בשלטון המקומי, מעקב אחר הדרכות לתפקידים המחויבים לעבור הדרכה מתוקף תפקידם לפי משרד הפנים , הדרכות לעובדים הנמצאים בעתודה ניהולית יצירת תוכנית הדרכה שנתית מעקב ובקרה.
3- תוכנית רווחה- הכנת תוכנית רווחה יחד עם מנהלת אגף ההון האנושי ויו"ר ועד העובדים, שיתוף הוועד לגבי תוכנית ההדרכה וחלוקת אחריות, אישור התוכנית מול הגזבר וראש העיר ומעקב אחר תוכנית הדרכה בשיתוף עם בת שרות.

תחומי

אחריות

העיר נתיבות משמשת היום כעיר מרכזית בנגב המערבי ומהווה מטרופולין אזורי למסחר ולשירותים. אוכלוסיית העיר מונה כ- 50,000 נפש, וקצב גידולה עומד על כ- 6 אחוז בשנה.
הסכם הגג המתקדם צפוי להוביל להכפלת מס' התושבים ועל כן מחייבת הערכות של העירייה במספר רב של מישורים.
בשל קצב הגידול המואץ והעומס שיש על הרשות, ישנם אתגרים משמעותיים בתחום ההון האנושי הרשותי.
הגידול בכמות התושבים יצר פער בין כוח אדם הקיים לכוח אדם הדרוש לביצוע המטלות המתבקשות מהרשות ,על כן בשנה האחרונה גויסו בעלי תפקידים רבים ברוב המחלקות אך עדיין לא הגענו לכמות התקנים הנדרשת . בשל כך, אנו רוצים להעצים את ההון האנושי החדש, הקיים, את הדרג הבכיר ואת דרגי הביניים ולעבור לשיטות של ניהול מבוזר ואיכותי דרך הכשרות, הדרכות ויצירת מנגנוני פיתוח. בנוסף לכך, אנו מעוניינים לייצר עתודה ניהול בכדי לשמר עובדים, ידע ארגוני ולהעצים את "גאוות היחידה".
כיום, למעט מנהלת הון האנושי אין פונקציה ייעודית העוסקת בפיתוח ההדרכה של ההון האנושי ברשות.

האתגר

על מנת לצלוח את האתגרים העומדים בפני הרשות עומדים בפנים האגף כמה יעדים:
• פיתוח מנהלים כחלק מתוכנית "המראה"
• פיתוח ההון האנושי ע"י פיתוח מערך הדרכות לעובדים בכל הדרגים
• הכנת תוכנית רווחה – לגיבוש ההון האנושי ויצירת "גאוות יחידה".

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

נטע וקנין

איש / אשת קשר

איתן פונד

0524264152

אימי שופן

bottom of page