top of page

רכז/ת פרויקטים ועיר חכמה באגף חירום וביטחון

תכנון אסטרטגי, דיגיטציה וחדשנות

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

4

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

34970

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

4

אשכול רשויות

נגב מערבי

1. אחריות על הובלת תהליך האיתור וההטמעה וניהול פרויקטים בתחום העיר החכמה.
2. הובלת פרוייקטים - ניהול הפרויקטים בתחום מרכיבי הביטחון
3. ניהול תוכניות העבודה השופות של האגף
4. אחראי על תחום פיתוח הידע וההכשרות

תחומי

אחריות

ב20 שנה האחרונות, העיר שדרות נמצאת תחת איום מתמיד.
חדירות המחבלים והחשש הקיומי ב7/10 הביאו לכך שיש צורך בהגברת תחושת הביטחון ותחושת הביטחון של תושבי העיר.
בעיריית שדרות תחום החירום והביטחון נמצא בראש סדר העדיפויות העירוני ועל כן, לאחר ה7/10 נוצרה הבנה כי יש צורך לקחת את התחום לשלב הבא - ריבוי מערכות טכנולוגיות בתחום הביטחון, ריבוי פרוייקטי תשתית חוצי אגפים, ניהול תקציבים גדולים ומיצוב העיר בתחושת ביטחון לתושב.

האתגר

לאחרונה הוקם בעירייה אגף ביטחון ומוכנות לחירום במטרה להגדיר מוקד ידע לעולם הביטחון ולשלב בעיר טכנולוגיות המאפשרות איתור, מניעה, סיכול ושיבוש של פעילויות והכל במטרה לאפשר לתושב שגרת חיים תקינה

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

ארז גז

איש / אשת קשר

ירדן קוצר

0526710113

אימי שופן

bottom of page