top of page

רכז/ת פרויקטים באגף הנדסה

תכנון אורבני

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

1

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

5517

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

נגב מזרחי

1. תכלול מערך הפרויקטים המפותחים ע"י האגף אל מול כלל הגורמים ברשות ומחוצה לה כולל מעקב ובקרה אחר תכנון ובצוע פרויקטים תכנוניים
2. מעקב ומיצוי תקציבים מקולות קוראים ותמיכות
3. חיזוק השגרות הארגוניות באמצעות כתיבת תוכניות עבודה וביצוע מעקב, בקרה, כתיבת נהלים והטמעתם
4. אחריות על התכנים המקצועיים באתר האינטרנט של הוועדה המקומית
5. ניהול מאגר נכסים

תחומי

אחריות

גידול דמוגרפי תוך יצירת מרחב התומך בצורכי האוכלוסיה המתפתחת.

האתגר

קידום, ייעול, מעקב, שליטה ובקרה על כלל התהליכים ההנדסיים כמענה לאתגרי הצמיחה הדמוגרפית ושיפור איכות חיי התושבים

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

אופיר לוי

איש / אשת קשר

מירב עפרוני

0526044536

אימי שופן

bottom of page