top of page

רכז/ת פיתוח כלכלי באשכול גליל מזרחי

פיתוח כלכלי, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

מדד חברתי-כלכלי

תושבים

מחוז

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

1. קידום מנועי צמיחה כלכליים ותוכניות אסטרטגיות באשכול - תעסוקה, עסקים קטנים, תיירות, תרבות ועוד
2. גיוס משאבים באמצעות קולות קוראים כולל איתור, סיוע בהגשה, מעקב ובקרה
3. טיוב ושדרוג הפרויקטים הקיימים בראיה כלכלית תוך קידום שיתופי פעולה בין בעלי עניין
4. בניית מכרזים וניהולם מול ספקים ורשויות

תחומי

אחריות

מלחמת השבעה באוקטובר יצרה מציאות חסרת תקדים בקו העימות הצפוני של מדינת ישראל. פינוי עשרות אלפי תושבים, סגירת אלפי בתי עסק, הקפאת התיירות ופגיעה במנועי הצמיחה הכלכליים באזור. האתגר המרכזי של אשכול גליל מזרחי הוא בניית תוכניות אסטרטגיות וטקטיות להתנעת הפיתוח הכלכלי באזור, לחיזוק הנכסים המקומיים בתחום התיירות, החקלאות, המחקר והחדשנות ליום שאחרי המלחמה וחזרת המפונים והמגויסים לביתם.

האתגר

אגף פיתוח כלכלי מוביל מספר תוכניות אסטרטגיות לחיזוק הכלכלה והתעסוקה באזור בשיתוף משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, ארגוני חברה אזרחית והמגזר הפרטי. בין התוכניות אותן מוביל האשכול: תוכנית אסטרטגית, תוכנית קידום פריון מכליל ותעסוקה, תוכנית לקידום עסקים קטנים, תוכניות פיתוח מנהיגות מקומית ועוד. אשכול גליל מזרחי נמצא במרכזה של רשת שחקנים הפועלים באזור לקידום כלכלה, תעסוקה, חינוך, בריאות ותיירות, בתוך האגף לפיתוח כלכלי מתקיימים ייזום ופיתוח של התוכניות אזוריות וליווי הפרויקטים.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

ניצן סלע בלום

איש / אשת קשר

יסמין ארנון מנשרוב

0507779051

מעין בלוך

bottom of page