top of page

רכז/ת פיתוח כלכלי, מיצוי וגיוס משאבים

פיתוח כלכלי, פיתוח ארגוני, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

4

מדד חברתי-כלכלי

7

תושבים

9808

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

נגב מערבי

1. תכלול וניהול תהליכי גיוס ומיצוי משאבים בעקבות מלחמת חרבות ברזל. לרבות מעקב, בקרה ויישום אחר החלטת ממשלה לשיקום חבל תקומה.
2. בניית מערך מיצוי משאבים רשותי. לרבות ניהול, פיתוח ותכלול מערך זה באגפי ומחלקות המועצה.
3. שימור ופיתוח השותפויות עם משרדי הממשלה הרלוונטים
4. ייזום, תכנון, פיתוח וקידום פרויקטים כלכליים מניבים וגיוס משאבים ותקציבים

תחומי

אחריות

מועצה אזורית שער הנגב ממוקמת בעוטף עזה. במלחמת חרבות ברזל ספגה מועצה אזורית שער הנגב אבדות רבות. המלחמה העמידה אתגרים משמעותיים בניהול הרשות לצד משימת השיקום, הצמיחה וחזרת התושבים למרחב מגוריהם.
מועצה אזורית שער הנגב ממוקמת בעוטף עזה. במלחמת חרבות ברזל ספגה מועצה אזורית שער הנגב אבדות רבות. המלחמה העמידה אתגרים משמעותיים בניהול הרשות לצד משימת השיקום, הצמיחה וחזרת התושבים למרחב מגוריהם.
אירועי המלחמה וכן משימת השיקום והצמיחה הביאו לעלייה משמעותית בהיקף המשאבים הדרושים על מנת להעניק שירותים מיטביים לתושבי ותושבות המועצה. כמו כן, בעקבות המלחמה תקציבי הממשלה אשר עתידים להיות מופנים לרשות צמחו משמעותית לאור האתגרים הייחודיים שפקדו את מועצה אזורית שער הנגב ועוטף עזה בכלל (מתוקף החלטת ממשלה שתתקבל לשיקום חבל תקומה). בנוסף, אירועי המלחמה יצרו שינויים תקציביים משמעותיים וכן פגיעה בהכנסות הרשות. לאור זאת, ולטובת פיתוח כלכלי והגדלת מקורות ההכנסה של הרשות, קיים צורך מהותי בניהול, פיתוח וייעול תהליכי מיצוי המשאבים מתוקף החלטת הממשלה העתידית לשיקום חבל תקומה.

האתגר

מועצה אזורית שער הנגב מצויה בתהליך פיתוח ארגוני, ונעשים מאמצים להגדלת מקורות הכנסה עצמיים על-ידי מענה לקולות קוראים, פיתוח מיזמים כלכליים מניבים ומיצוי הכנסות ממשרדי ממשלה.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

ליאור ניסקי

איש / אשת קשר

לאה קסה

0524312554

אימי שופן

bottom of page