top of page
BG_single.jpg

רכז/ת פיתוח יישובים במועצה אזורית משגב

מזהה תפקיד:

2456-5

תהליך השמה:

2023

תכנון אסטרטגי, שירות לתושב, פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

3

מדד חברתי-כלכלי

7

תושבים

32,610

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

בית הכרם

1. מיפוי, ליווי ואיתור צרכים ביישובים
2. סנכרון בין מחלקות ותאגידי המועצה הפועלים ביישובים
3. ריכוז תכניות לקליטה איכותית ביישובים בקליטה מואצת
4. ריכוז תכניות ליווי ליישובים במצבים חברתיים- קהילתיים מורכבים

תחומי

אחריות

במועצה האזורית משגב, כ-170,000 דונם בלב הגליל. במועצה כ-33,000 תושבים שפזורים על פני 35 יישובים שונים ומגוונים, יהודים וערבים.
המועצה הציבה לעצמה יעד אסטרטגי לבזר את מרכז המועצה ע"י הנגשת שירותי המועצה ליישובים המרוחקים וקידום שיתופי פעולה בין יישובים.
הצורך לקדם את האתגר מקבל משנה תוקף משום שהמועצה עתידה להיכנס לתהליך קליטה מואץ באמצעות הסכם גג ועלינו לחזק את היישובים ורמת השירותים לקראת הקליטה.

האתגר

הוקם פורום לחיזוק שיתוף הפעולה בין מחלקות המועצה במטרה לגבש תכנית עבודה משותפת להגדלת כמות הפעילויות המתרחשות ביישובים המרוחקים וכן קידום שיתופי הפעולה ביניהם.
בעזרת החטיבה להתיישבות, החלה להעניק ליווי קהילתי-חברתי בסוגיות של קליטה מואצת ביישובים.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

נבות גולדוין, מנהל אגף פיתוח יישובים

0523743903

איש / אשת קשר

נבות גולדוין

0523743903

מעין בלוך, מנהלת אזור צפון

bottom of page