top of page

רכז/ת פיתוח אסטרטגיה כלכלית

פיתוח כלכלי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

2

מדד חברתי-כלכלי

6

תושבים

17012

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

נגב מערבי

1. מעקב ובקרה
2. תאום עבודה בין רשותית ומול גורמי ממשלה
3. גיוס מקורות
4. ניהול פרוייקטים

תחומי

אחריות

המועצה שמה לה למטרה את נושא פיתוח כלכלי. הרשות המקומית מקדמת פיתוח כלכלי ב 3 רמות 1. הרשות המקומית – פרוייקטים שיאפשרו לרשות הגדלת הכנסות וצמצום הוצאות. 2. רמת הישוב – קידום תהליכים שמאפשרים לישובים קידום פרויקטים שיאפשרו הגדלת הכנסות עצמאיות. 3. רמת התושב – קידום עסקים עצמאים, חקלאות ומקורות תעסוקה.

האתגר

הרשות בעיצומה של ביצוע תוכנית אסטרטגית כלכלית אשר תהווה מנגנון מחולל לפיתוח למועצה , במסגרת זו חתמה הרשות על ביצוע פרוייקט ברמה לאומית למיחזור אשפה ונמצאת בשלבים מתקדמים לביצוע והוצאה לפועל של פרוייקטים מחוללי שינוי ברמה האיזורית. במקביל לאיוש משרות רלוונטיות כחלק מהמענים ברמת הישובים והתושבים.
קיימים תקציבים ייעודיים לחלק מהתוכנית וחלקה בגיוס מתמשך.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

מיכאל גודסמן

איש / אשת קשר

מיכאל גודמן

0545236753

אימי שופן

bottom of page