top of page
BG_single.jpg

רכז/ת מנהלת הסכמי הגג בעיריית אשקלון

מזהה תפקיד:

37100-21

תהליך השמה:

2023

פיתוח כלכלי, תכנון אסטרטגי, פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

6

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

167,810

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

לא מאושכלת

1. פיתוח וריכוז מערך קליטת התושבים החדשים.
2. מיפוי טרום אכלוס, אפיון התושבים ובחינת צרכים.
3. הנגשת המידע בערוצי מידע שונים ופיתוח כלים נוספים למתן שירות מיטבי.
4. ליווי התושב החדש בתהליך הקליטה
5. הטמעת התהליך באגפי העירייה השונים
6. מתן מענה טלפוני ופרונטלי
7. ארגון אירועים מפגשי תושבים

תחומי

אחריות

אשקלון מיישמת בימים אלה את הסכם הגג מהגדולים במדינה. האתגרים העומדים בפני הרשות עצומים: קליטה של עשרות אלפי תושבים חדשים כבר בשנתיים הקרובות, הקמת תשתיות ומבני ציבור ומעל הכל – חשיבה אסטרטגית על העתיד אליו צועדת העיר בדגש על כלכלה עירונית, תחבורה, שירות לתושב, תרבות, חינוך וספורט.

האתגר

הרשות נערכת למיפוי תושבים אשר נקלטים ועתידים להיקלט בעיר תחת שכונות בהסכם הגג על מנת לבנות תוכנית אסטרטגית ייעודית לקליטת השכונות בעיר.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

אמיר ניב, ראש מנהלת הסכם הגג

0547289028

איש / אשת קשר

אושר חטב

0528355159

אימי שופן, מנהלת אזור דרום

bottom of page