top of page

רכז/ת מחלקת ישובים ובינוי קהילתי

תכנון אסטרטגי, פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

3

מדד חברתי-כלכלי

6

תושבים

14843

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

נגב מערבי

א. מיפוי מאפייני וצרכי הישובים.
ב. הכנת תוכניות לפיתוח וחיזוק הישובים (ארגוני, פיזי, כלכלי).
ג. גיבוש ומימוש תוכניות לחיזוק וליווי הועדים המקומיים.
ד. הנגשת מידע מהמועצה לראשי הישובים והתושבים.
ה. סיוע תהליכי קליטת תושבים חדשים.

תחומי

אחריות

צורך בחיזוק השלטון הדו רובדי:
1. חיזוק הקהילות על ידי חיזוק הוועדים
2. שיפור השירות לתושב
3. חיזוק הקשר בין התושבים והוועדים למועצה

האתגר

הקמת מחלקת יישובים בתוך היחידה האסטרטגית. והתחלת תהליך של העסקת מנהלי קהילות ביישובים

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

תומר נוה

איש / אשת קשר

רועי אוחיון

0547472038

אימי שופן

bottom of page