top of page

עוזר ראש העיר לניהול פרויקטים ופיתוח תכניות

דיגיטציה וחדשנות, שירות לתושב, פיתוח ארגוני, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

8

מדד חברתי-כלכלי

4

תושבים

91629

מחוז

מרכז

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

5

אשכול רשויות

1. ממשקי עבודה עם משרדי ממשלה ואגפי העירייה השונים
2. ניהול פרויקטים ותוכניות רוחביות ברשות תוך הובלת שותפויות בין מגזריות בנושאים הבאים: שכונות ערביות, מסחר, התחדשות עירונית ופיתוח שכונות חדשות
3. ריכוז פורום חסמים ופרויקטים עירוניים הכולל מעקב ובקרה.
4. הובלת מערך גיוס וסיוע בקליטה והטמעה של פרויקטים חדשניים

תחומי

אחריות

העיר לוד גדלה באופן משמעותי בשנים האחרונות מבחינת היקף שטחה ומספר תושביה.
האתגר המרכזי מתמקד בהתחדשות עירונית בכל היבטיה וכוללת בתוכה אתגרים בתחום הביטחון, אתגרים דמוגרפיים וכן הסדרת שכונות תוך התאמת המערכת לצרכים העולים באוכלוסייה המעורבת בעיר.
הגידול המשמעותי באוכלוסיית העיר מוביל לצורך בפיתוח פרויקטים תוכניות חדשניות על מנת שנוכל לתת מענה צורכי התושבים הוותיקים והחדשים גם יחד.

האתגר

עיריית לוד מעוניינת לקדם התמודדות עם אתגרים אלו ע"י הובלת פרויקטים ותכניות רוחביות תוך הובלת שותפויות בין מגזריות הקמת מנהלת עירונית, וכן ליווי ראש הרשות בקשרי ממשל.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

רביבו יאיר

איש / אשת קשר

קרנית אטיה

535271425

עדי כהן

bottom of page