top of page
BG_single.jpg

עוזר מנכ"ל החכ"ל לתהליך הסכמי הגג במועצה אזורית מרחבים

מזהה תפקיד:

6242-101

תהליך השמה:

2023

פיתוח כלכלי, פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

3

מדד חברתי-כלכלי

6

תושבים

14,843

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

נגב מערבי

א. ריכוז נתונים – גיבוש נתונים רלוונטים לתהליך (בשיתוף אגף הנדסה ואסטרטגיה).
ב. בקרה ומעקב – יצירת כלי ניהול ובקרה על תהליכי העבודה ומימוש התהליכים.
ג. הכנת תוכנית עבודה רב שנתית.
עבודה רוחבית על מול המחלקות המועצה העוסקות בהסכמי הגג - תיאום וסנכרון ד.

תחומי

אחריות

המועצה עתידה להיכנס להסכמי גג ונמצאת לפני חתימה על הסכם הגג, על מנת לאפשר צמיחה דמוגרפית מיטבית של רשות . האתגר המשמעותי הינו בבניית מערכת ניהול ותפעול אשר מסוגלת לבצע את הסכמי הגג בצורה מיטבית.

האתגר

הרשות הקימה צוות משימה שמוביל את התהליך ובראשו מנכ"ל החברה הכלכלית, המוביל את תהליך ההכנות ואת המימוש בפועל.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

אמנון ניב, מנכ"ל החכ"ל

0547791701

איש / אשת קשר

רועי אוחיון

0547472038

אימי שופן, מנהלת אזור דרום

bottom of page