top of page

עוזר/ת למנהל אגף השפ"ע

פיתוח ארגוני, תכנון אסטרטגי, שירות לתושב

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

5

מדד חברתי-כלכלי

2

תושבים

59353

מחוז

חיפה

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

6

אשכול רשויות

1.בנייה ומיסוד שגרות עבודה ונהלים באגף השפ"ע
2.קידום הממשקים בין המחלקות השונות הרלונטיות בעירייה .
3.גיוס ומיצוי משאבים בתחומי השפ"ע - איתור, הגשה, ביצוע ומיצוי הגשת קולות קוראים של משרדי הממשלה וגופים נוספים.
4.תכלול, ליווי מעקב ובקרה אחר פרויקטים באגף השפ"ע.5- בניית מסד נתונים כבסיס לקבלת החלטות - בניית דאשבורג ארגוני.

תחומי

אחריות

שיפור הנראות במרחב הציבורי ורמת הנקיון בעיר אום אל פחם שהוא יעד מרכזי ואסטרטגייה של העירייה . אדף השפ"ע הוא אגף יחסית חדש מזה שנתיים שלוש לפי המבנה הארגוני החדש בעירייה וקיים בה צורך בעיצוב מחדש של תהליכי השירות והתקשורת עם תושבי העיר , בתחום התפעול השוטפים , טיפול בקריאות אל המוקד העירוני , בלמידת צרכי התושבים ביחס למרחב הציבורי בעיר וכן ברתימת תושבי תושבי העיר לתהליכים של קיימות וטיפוח העיר .

האתגר

במסגרת תהליך הפיתוח הארגוני בעירייה הוקמה מחלקת שפ"ע האחראית לפיתוח ולתחזוקה של המרחב הציבורי ולשירות לציבור. המחלקה נמצאת בתהליך של פיתוח תשתית ארגונית ומקצועית לפעולתה. במסגרת זו מתוכננים עיצוב מחדש של תהליכים לשיפור השירות לתושב, בניית אמנת שירות ותהליכי מדידה ובקרה, הקמת תשתית טכנולוגית לשירות והטמעתה, יישום סקרי שביעות רצון תושבים, סנכרון העבודה הפנים ארגונית לטובת מענה לפניות תושבים, ודיגיטציה של חלק מתהליכי השירות. התהליך, בהובלת מנהל שפ"ע, מלווה בשלב זה ע"י צוות הייעוץ הארגוני במסגרת תכנית המצוינות הארגונית והכוונה היא כי בזכות הצוער/ת התכנית תמשך, ואף תתרחב.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

איוב גבארין

איש / אשת קשר

זידאן בדראן - מנהל המחלקה למיצוי משאבים ופיתוח כלכלי - עיריית אום אל פחם

0505732403

מיה בירמן

bottom of page