top of page

עוזר/ת ראש רשות לגיוס משאבים וקשרי חוץ

פיתוח כלכלי, שירות לתושב

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

3

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

25680

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

גליל מערבי

1. גיוס משאבים ושיתופי פעולה חוץ ארגונים
2. סיוע בגיוס משאבים מגופים שונים , הכנה והגשה של בקשות.
3. תכלול תיאום ובקרה בהחלטת ממשלה
4. יצירת קשרים וחיבורים עם גופים במרחב.
5. ריכוז פרויקטים לשיפור שירות התושב


תחומי

אחריות

קידום איכות השירות לתושבים וגיוס כספים חיצוני לרשות

האתגר

לרשות קיימת , תוכנית המראה הסכם גג, הרשות תקדם החלטת ממשלה ותחזק את בקשרי חוץת שלה על מנת לנהל פרויקטים גדולים וגיוס משאבים שייסיע בקידום הפרויקטים

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

מוטי בן דוד

איש / אשת קשר

לוטם שושן

0509573148

מעין בלוך

bottom of page