top of page

עוזר/ת ראש רשות לתכנון אסטרטגיה ולפיתוח כלכלי

פיתוח כלכלי, תכנון אסטרטגי, פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

4

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

13121

מחוז

חיפה

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

0

אשכול רשויות

המפרץ

1. גיוס משאבים באמצעות קולות קוראים, איתור, סיוע בהגשה, מעקב ובקרה אחרי ביצוע.
2. ריכוז מעקב ובקרה אחר התקדמות התוכנית הארגונית.
3. ליווי מנהלי אגפים בתהליך כתיבת תוכניות העבודה, יצירת מנגנון שגרתי למעקב ומימוש תוכניות עבודה.
4. טיוב ושדרוג הפרויקטים הקיימים בראייה כלכלית והתייעלות להגדלת הכנסות.

תחומי

אחריות

המועצה המקומית סיימה תכנית הבראה וכיום הינה רשות מאוזנת, ונדרשת לעמוד ביעדי התקציב המאתגרים, תוך שמירה על איזון מתמיד בתקציבים, ומסוגלות לצמיחה כלכלית, יצירת מקורות הכנסה נוספים והרחבת השירותים לתושבים.

האתגר

הרשות מפעילה את חוקי העזר המניבים, מגישה בקשות לקולות קוראים ורזרבות משרדיות, וכן פועלת לגיוס משאבים ממקורות חוץ להמשך צמיחה כלכלית לאור התנאים החדשים.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

מוניב סאבא

איש / אשת קשר

פרח שרוף

0526599616

מיה בירמן

bottom of page