top of page

עוזר/ת ראש הרשות לייזום וניהול מנועי צמיחה רשותיים

פיתוח כלכלי, תכנון אורבני

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

2

מדד חברתי-כלכלי

2

תושבים

41184

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

0

אשכול רשויות

גליל מזרחי

1. תפעול ובקרה מול המחלקות הרשותיות.
2. ייזום פעילות ומעקב מול הגופים הממשלתיים הנוגעים לפעילות.
3. קידום תהליכים ופרוייקטים.
4. טיפול וניהול שוטף של מנועי הצמיחה.

תחומי

אחריות

המטרה היא ליצור אקוסיסטמה של צמיחה כלכלית מתמידה וקבילה, שתקדם את הפוטנציאל שקיים בעיר, יצירת מנועי צמיחה רשותים תוך יצירת תשתיות ומערכות שיכולות לקדם צמיחה כלכלית וחוסן רשותי שיביא לחיזוק העיר ובוודאי למינוף כללי.

האתגר

הקמת וייסוד מספר מנועי צמיחה, וכן תפעול הליכים קיימים:
• קידום מתחמי חניה ומסחר בשטחי הרשות
• קידום תשתיות סולאריות לחיסכון ואגירה, שטח סולארי וכן קירויים.
• קידום אתר הטמנה מול כלל הגורמים הממשלתיים מה שיחסוך בטווח הארוך מליוני ₪.
• תכלול גורמים בתחומי התיירות לצורך יצירת וקידום מנועים נוספים.
• תפעול ניהול וליווי מערכות קיימות והבאתם מגירעון לצמיחה ויציבות.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

יוסי קקון

איש / אשת קשר

יקיר טויטו

0525531094

מעין בלוך

bottom of page