top of page

עוזר/ת ראש הרשות לקידום תוכנית אסטרטגית

פיתוח ארגוני, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

1

מדד חברתי-כלכלי

3

תושבים

6918

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

גליל מזרחי

1. מעקב, בקרה ויישום אחרי מימוש תוכנית אסטרטגית של ראש הרשות.
מימוש החלטת ממשלה.
2. הקמה של מוקד שירות לתושב.
3. פיתוח מערך לשיפור השירות לתושב בהתמקדות על הקשר עם התושב
4. סיוע לראש הרשות במשימות בתכלול ומעקב אחר הפרויקטים השונים.
5. תכלול ממשקי עבודה מול מחלקות הרשות,קשר עם משרדי ממשלה וקולות קוראים .

תחומי

אחריות

הרשות היום מתמודדת עם מציאות חדשה לאחר תחילת כהונתו של ראש הרשות הנבחר, אשר הוא בתוררו בא

האתגר

- תוכנית פנימית לניהול ארגוני חדשני התומך בהעלאת המיומנויות בקרב העובדים.
- תוכנית אסטרטגית לקידום ופיתוח היישוב במישורים השונים: קידום עסקים, תיירות פנימית וחיצונית, חינוך וסביבה, קדיום פרויקטים הנדסיים.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

עו"ד ויליאם אבו עואד

איש / אשת קשר

חולוד אבו סאלח

0528430101

מעין בלוך

bottom of page