top of page

עוזר/ת ראש הרשות לניהול פרויקטים, מעקב ובקרה

פיתוח ארגוני, תכנון אסטרטגי, דיגיטציה וחדשנות

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

4

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

6790

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

גליל מערבי

1. קידום פרויקטים בנושאי חדשנות ודיגיטציה.
2. גיוס משאבים ותקציבים.
3. תכלול, מעקב ובקרה אחר כלל הפרויקטים ברשות.
4. גיבוש והטמעת תכנית אסטרטגיה לרשות.
5. ליווי והטמעת תהליך של פיתוח ארגוני.
6. סיוע למנהלי המחלקות בגיבוש תוכניות עבודה מקושרות תקציב.
7. מעקב ובקרה אחר תוכניות עבודה שנתיות של כל המחלקות ברשות.תחומי

אחריות

מועצה מקומית ג'וליס נמצאת בתקופת תנופה והתפתחות מתמשכת לרבות קידום פרויקטים עתידיים בתחום הבינוי, החינוך, הרווחה, הדיגיטציה, הספורט ועוד.
המועצה מתמודדת עם אתגר משמעותי בניהול כלל הפרויקטים וביצוע תהליך מעקב ובקרה עד תום ביצועם. לרבות הסרת חסמים, בקרת תקציבים ובקרת התקדמות.

האתגר

ראש המועצה נבחר לאחרונה ובכוונתו להוביל תהליך שכולל הסדרת שיטות עבודה ברשות, קידום פרויקטים מול משרדי ממשלה ויזמים, בניית תוכניות אסטרטגיות ארוכות טווח, קידום תהליכים של חדשנות ודיגיטציה תוך הובלת תהליכי מעקב ובקרה במחלקות השונות ברשות.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

חוסאם כבישי

איש / אשת קשר

סוסן חלאג'

0505365226

מעין בלוך

bottom of page