top of page

עוזר/ת ראש הרשות לאסטרטגיה ופרויקטים

פיתוח כלכלי, תכנון אסטרטגי, שירות לתושב

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

3

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

10249

מחוז

יהודה ושומרון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

יהודה ושומרון

1. סיוע לישובים בקידום תכנון אסטרטגי
2. אחריות על הליכי שיתוף ציבור ושקיפות
3. זיהוי הזדמנויות כלכליות וסיוע בקידום תהליכי פיתוח כלכלי
4. בניית מסד נתונים מהימן לסיוע בתהליכי קבלת החלטות

תחומי

אחריות


האתגרים המשמעותיים עומדים בפני המועצה הם-
שיפור ממשקי עבודה ושת"פ בין המועצה לישובים, המשך פיתוח התשתיות, הוספת מבני ציבור, שיפור שירותים קיימים כגון תכניות חדשות לנוער וצעירים, הרחבת מערך הספורט והחוגים, סיוע בהכנת תיקי פרויקטים לישובים.
בתחום הפיתוח הכלכלי- הרשות עוסקת בתהליכי פיתוח של שטחי מסחר ותיירות על מנת להצמיח מקומות תעסוקה ומקורות הכנסה.
אנו רואים לנגד עיננו את תפקידו של הצוער במועצה כמוביל משמעותי של החזון ומשימות המועצה וככוח עזר המניע תהליכי ומקדם חדשנות.

האתגר

ראש המועצה הנבחר מתעד להוביל תהליכי רפורמה רבים בתחומי עשייה שונים ומגוונים. חלק מהפרויקטים נוגעים לפעילות השוטפת של המועצה בחינוך, תרבות, תיירות ועוד וחלק משמעותי נוגע למיזמים שאמורים למנף את המועצה ובינהם הקמת שני אזורי תעשייה חדשים, הקמת תשתיות תיירות, הקמת אזור מסחרי משותף, הקמת מרכז רפואי, חיזוק המרכז האזורי והבאת יזמים ומרכזים אזוריים, השקעה בתשתיות כבישים ופתיחת מרכז לוגיסטי.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

אלירם אזולאי

איש / אשת קשר

הילה בוגטוס

0507871496

אימי שופן

bottom of page