top of page

עוזר/ת ראש הרשות

פיתוח כלכלי, שירות לתושב, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

3

מדד חברתי-כלכלי

4

תושבים

53528

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

הכנרת והעמקים

1. ניהול ותכלול פורומים ופרויקטים רשותים.
2. מעקב ובקרה אחר פרויקטים רוחביים המערבים כמה מגזרים ומחלקות
3. מעקב ,בקרה ותכלול ארגוני הסמך
4. אחראי על כתיבת נהלי עבודה סדורים תקפים לכלל הארגון.

תחומי

אחריות

האתגרים המרכזיים העומדים בפני הרשות הם ניהול פרויקטים ומעקב אחר ביצוע ,לרבות שיפור ההתנהלות התקציבית והארגונית לטובת פיתוח העיר, מתן שירותים הולמים לתושב בכל התחומים על אף משאבים מוגבלים, משיכת צעירים להתגורר בעיר תוך שמירה על צביונה של העיר כעיר תיירות, פיתוח ושדרוג החופים העירוניים ויישום תכנית פיתוח ארגונית לטובת מצוינות ארגונית והעסקת כוח אדם מחויב מיומן ומקצועי. על מנת לקיים את כל האתגרים האלו ישנו צורך בראייה מתוכננת ומתוכללת של כל מחלקה ואגף ברשות לתכנית רשותית אחת סדורה, ראייה אסטרטגית לטווח הרחוק הרואה את התמונה המלאה בכל המחלקות והאגפים.

האתגר

כתיבה, ניהול ותכלול של פרויקטים רשותיים-מעקב אחר מיצוי וביצוע.תכלול כולל רב מערכתי. ראיה ארוכת טווח - הסדרת תהליכים על מנת לפתח תרבות ארגונית יעילה ושקופה לטווח ארוך.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

יוסף נבעה

איש / אשת קשר

לבנת דהאן

0504406406

מעין בלוך

bottom of page