top of page

עוזר/ת ראש העיר לתכנון אסטרטגי

תכנון אסטרטגי, פיתוח כלכלי, שירות לתושב

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

5

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

31286

מחוז

חיפה

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

המפרץ

1. ניתוח נתונים: איסוף וניתוח נתונים לצורך קבלת החלטות על סמך מידע מדויק ורלוונטי.
2. תכנון אסטרטגי: פיתוח תוכניות אסטרטגיות למימוש החזון והמטרות העתידיות של הרשות.
3. שיתוף פעולה רחב: עבודה בשיתוף פעולה עם מחלקות שונות ברשות ומעורבות בעלי עניין חיצוניים.
4. מעקב ודיווח: מעקב אחר התקדמות התוכניות ודיווח עליהם למנהלים ולגורמים רלוונטיים ברשות.

תחומי

אחריות

גידול האוכלוסייה בעיר טירת כרמל בעקבות "הסכם הגג" מצריך תכנון אסטרטגי מדויק שייתן מענה נכון לצרכי העיר המשתנים ולתושביה.
האתגרים העומדים בפני הרשות הם:
- פתרון בעיות מורכבות: טיפול בסוגיות פנים רבות המשפיעות על הפיתוח של העיר.
- ניתוח נתונים: פרשנות ושימוש במידע כמותי כדי להנחות החלטות אסטרטגיות.
- שיתוף פעולה עם בעלי עניין: עבודה עם קבוצות שונות להתאמת אינטרסים ויעדים.

האתגר

פיתוח תוכניות אסטרטגיות: יצירת אסטרטגיות כוללות לפיתוח ארוך טווח והטמעתן.
פיקוח על יישום: מעקב אחר התקדמות היוזמות האסטרטגיות ושמירה על התאמה למטרות.
שיפור מתמיד: זיהוי הזדמנויות לשיפור תהליכים ותוצאות בתכנון העירוני. זיהוי צרכים, מיפוי, אפיון תוכניות עבודה, כתיבת נהלים לביצוע מעקב והערכה.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

דודו כהן

איש / אשת קשר

לילך מנטל

0522737269

מיה בירמן

bottom of page