top of page

עוזר/ת ראש העיר לפרויקטים

תכנון אסטרטגי, פיתוח כלכלי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

4

מדד חברתי-כלכלי

1

תושבים

74753

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

נגב מערבי

1. הובלת פרויקטי-על מטעם ראש העיר
2. הגדרה וביטוי מדיניות ראש העיר בתחום הפרויקטים.
3. ייזום פרויקטי על חדשים.
4. זיהוי, הצפה ופתירת חסמים בביצוע ומימוש הפרויקטים.
5. יצירת מנגנוני עבודה ונהלים למניעת חסמים עתידיים.

תחומי

אחריות

רהט היא העיר הערבית הגדולה בישראל. והשנייה בגודלה בדרום. רהט הוגדרה על ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה כמטרופולין ייחודי, משני לבאר שבע, והינה העיר הבדואית היחידה בעולם.
בפועל, רהט משמשת כבר כיום במטרופולין דה פקטו, המספק שירותים הן לתושבים עצמם והן לאוכלוסייה בסביבה. מצב זה מתבטא הן בצרכי שירותים גבוהים והן בסך גבוהה במיוחד של פרויקטים בביצוע, וסך גבוהה אף יותר של פרויקטים הנדרשים לקרום עור וגידים. פרויקטים אלו- "פרויקטי - על" נדרשים באופן אקוטי לעיר לשם הצלחה בייצוב כלכלי, מיתוג ואספקת שירותים. בתוכם- הקמת אצטדיון, מכלאות צאן, מבני תעשייה להשכרה ועוד.
האתגר העירוני- להצליח לממש בקצבים ריאלים פרויקטי על, יחד עם היכולת לגייס תקציבים, לאגם ולמצות מקורות שונים, הוא אתגר ראשותי ראשון במעלה איתו מתמודדים כלל מחלקות העירייה וחונה לפתחו היומיומי של ראש העיר.

האתגר

ראשי העיר האחרונים של רהט נתנו רוח גבית לשינוי ארגוני פנים-עירייתי, מבפנים לבחוץ.
הדבר התבטא במינוי בעלי תפקידים גבוהים צעירים ומיומנים שמחוללים שינוי במחלקותיהם, באמונה שהם אלו שיובילו את השינוי בפנים ובחוץ: מחלקות מש"א, שפ"ע, חינוך, אסטרטגיה והמחלקה האופרטיבית. כמתואר לעיל: ברמה הארגונית וברמה העירונית. העירייה פעלה לחזק את רצפת הייצור הפרויקטאלית - בדמות תכנית לקליטת סטודנטים, את ניהול הביניים- בדמות רפרנטים אגפיים ומנהלי מחלקות רלוונטיים, את הטכנולוגיה המשרתת את מערך זה ועוד. המהלכים המשלימים לשם הגעה למצב מיטבי ככל הניתן בתחום זה, הם הגדרת ממצה משאבים בגזברות (אותו העירייה גייסה ממשרד נגב גליל), מנהל פרויקטים בחברה הכלכלית המבצעת רבים מפרויקטי העירייה, ועוזר ראש העיר לפרויקטי -על, שיבטא את הקשב הרב שמקדיש ראש העיר לתחומים אלו.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

טאלאל אלקרנאווי

איש / אשת קשר

איתיאל בירן

0548100325

אימי שופן

bottom of page