top of page

עוזר/ת ראש המועצה לקידום תהליכים פנים ארגוניים

שירות לתושב, תכנון אסטרטגי, פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

1

מדד חברתי-כלכלי

3

תושבים

5718

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

נגב מזרחי

1. ליווי יישום החלטת ממשלה
2. מעקב ובקרה ברשות המקומית
3. ביסוס תחום הנתונים ברשות
4. הטמעת חזון ויעדי המועצה לחמש השנים הקרובות

תחומי

אחריות

מצפה רמון נמצאת בפתחה של כהונת ראש רשות חדש, שמביאה עמה מצד אחד רציפות תפקודית וארגונית ומצד שני רוח חדשה של חזון והגשמה. הרשות מבקשת לקדם מעקב ובקרה אחר תוכניות העבודה, הערכת עובדים ופיתוח ארגוני מתוך שאיפה למצויינות ארגונית.

האתגר

לאחר הטמעת שגרת עבודה לפי תוכניות עבודה, יש לחזק את הקשר הארגוני בינן לבין חזון ויעדי המועצה, לבין תקציב המועצה. החלה הטמעת תהליכי מעקב ובקרה ברשות, כולל הערכת עובדים, מתוך ההבנה שרשות מצויינת היא רשות לומדת ומוכנה ללקחים. נושא קבלת החלטות על בסיס נתונים קשור לכך קשר הדוק ועל כן הרשות מבקשת לקדם נושא זה. נושא נוסף העומד לפתחה של המועצה וקשור בנתונים הוא כתיבה ויישום של החלטת ממשלה למצפה רמון.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

אליה וינטר

איש / אשת קשר

שירה בן יתח

0526258181

אימי שופן

bottom of page