top of page

עוזר/ת סמנכ"ל פיתוח משאבי אנוש ושירות

תכנון אסטרטגי, שירות לתושב, דיגיטציה וחדשנות

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

5

מדד חברתי-כלכלי

2

תושבים

59353

מחוז

חיפה

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

6

אשכול רשויות

1. הובלה של תהליכים ופרויקטים לקידום השירות:
גיבוש תפיסה ומדיניות והטמעתן.
ייזום והובלת פרויקטים לשיפור השירות (בכלל זה תהליכי דיגיטציה), כולל עבודה עם צוותים בין תחומיים ויועצים מקצועיים לקידום הפרויקטים, דגש על מעקב ובקרה של הביצוע.
יישום תהליכי מדידה ובקרה של איכות השירות, בכלל זה תהליכים למדידת שביעות רצון תושבים, ניתוח נתונים כבסיס לדיון, למידה משוב, וקבלת החלטות.
2. קידום נושאים מלשכת הסמנכ"ל, בכלל זה - השתתפות בתהליכי פיתוח וחשיבה אסטרטגית, תכלול וניהול הנחיות הסמנכ"ל, ייצוג הסמנכ"ל אל מול גורמים פנים וחוץ רשותיים.

תחומי

אחריות

הטמעת תרבות של שירות ושיפור השירות לעובדים של העירייה, לתושבים בעיר, ולעסקים בעיר אום אל פחם.

האתגר

כחלק מתהליך המצוינות הארגונית מונה סמנכ"ל משאבי אנוש ושירות המוביל תהליכי פיתוח של תשתית הטיפול בהון האנושי ובשירות ללקוחות העירייה (מבנה, תהליכים, ממשקים, דיגיטציה, עבודה מבוססת נתונים, ניהול ומיומנויות)

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

אחמד משהור מחאגנה

איש / אשת קשר

זידאן בדראן

0505732403

מיה בירמן

bottom of page