top of page

עוזר/ת מנכ"ל - קצרין

תכנון אסטרטגי, פיתוח כלכלי, פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

1

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

9121

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

גליל מזרחי

1. תכלול החלטת ממשלה 864, מעקב וניהול סעיפי ההחלטה.
2. ביצוע התאמות לסעיפי ההחלטה בהתאם לעמידה ביעדים ולשינויים הטבעיים.
3. הכנת תוכניות אסטרטגיות כמשלים להחלטת הממשלה לטובת עמידה ביעדים ומימוש החזון.
4. בניית תפיסת שירות לתושב כחלק מגידול האוכלוסייה והפיכת היישוב לעיר.

תחומי

אחריות

קצרין עתידה להפוך לעיר הראשונה בגולן.
לקצרין החלטת ממשלה 864 שמטרתה צמיחה דמוגרפית והכפלת אוכלוסיית קצרין והגולן בשנים 2022-2026, מטרה זו מגובה בתוכניות בכל תחומי החיים בקצרין משיקום תשתיות הקמת מוסדות ציבור וחינוך דרך תוכניות פדגוגיות מיוחדות ופיתוח מיזמים כלכליים להגדלת הכנסות הרשות.

האתגר

לטובת מימוש מטרת החלטת ממשלה 864 נדרש כח אדם איכותי ומקצועי בעל מוטיביציה למימוש חזון הגולן, כח האדם ישמש כצוות ניהולי להוביל ולעקוב אחר מדדי הביצוע של ההחלטה לדחוף לעמידה ביעדים ולבצע את ההתאמות הנדרשות במהלך שנות ההחלטה.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

ישי ליבשטיין

איש / אשת קשר

מאור אוחנה

0502026709

מעין בלוך

bottom of page