top of page
BG_single.jpg

עוזר/ת מנכ"ל - ניהול תחום שטחים פתוחים ומיפוי תשתיות במועצה אזורית שפיר

מזהה תפקיד:

x

תהליך השמה:

2023

פיתוח כלכלי, שירות לתושב, דיגיטציה וחדשנות

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

5

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

13,327

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

לא מאושכלת

1. ניהול השטחים הפתוחים
2. קידום מערך שמירה על השטחים הפתוחים, בשיתוף המפקח הרשותי.
3. ייזום והקמה של מיזמים נופיים
4. ניהול מערך התשתיות

תחומי

אחריות

.המרחב הכפרי, כידוע, משתרע על פני עשרות אלפי דונמים. השטחים הפתוחים מהווים אתגר
גדול מאוד העומד בפני הרשות, הן מבחינת אחזקתם והן מבחינת היזמויות שניתן לבצע בשטחים אלו. אתגר נוסף העומד בפני הרשות הינו ניהול התשתיות. המועצה מורכבת ממספר יישובים ,ובהם מספר רב של תשתיות כגון: מים וביוב, חשמל ותקשורת, ניקוז, תאורת רחוב, מחזור וכו'. ניהול התשתיות בצורה מקצועית יאפשר מתן שרות טוב יותר ליישוביה ותושביה.

האתגר

המועצה החלה בהפניית תקציבים, הן מתקציביה, הן מתקציבים חיצוניים, לטיפול בשטחים הפתוחים: שמירה על הקיים + הקמת יזמויות נופיות בשטחים. בנושא תשתיות - המועצה מנהלת את התשתיות באמצעות תכנת ג'י.איי.אס, כלי עבודה המאפשר חשיפת מידע וכן מתן מענה לתושבים וליישובים בנושאי תשתית.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

אלי דאובה, מנכ"ל מועצה

0507533575

איש / אשת קשר

אהבה גוטליב

0507913235

עדי כהן, מנהל אזור מרכז

bottom of page