top of page

עוזר/ת מנכ"ל - נווה מדבר

פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

2

מדד חברתי-כלכלי

1

תושבים

9827

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

0

אשכול רשויות

נגב מזרחי


1. תיעדוף ניהול משימות הנגזרות מהחלטות מנכ''ל הרשות
2. ייצוג מנכ''ל הרשות בפורמים שונים
3. הובלת פרויקטים רשותיים פנים ארגוניים.
4. ניהול, מעקב ובקרה אחר משימות הארגון.

תחומי

אחריות

למועצה נבחרה הנהלה חדשה והמועצה מתמודדת עם מבנה ארגוני וכוח אדם שלא מובנה כמו שנדרש

רק לאחרונה נבחרה המנהלת מחלקת ההון האנושי מזה שנים ללא מנהל וכידוע מחלקת ההון האנושי הינה חשובה מאוד לניהול תקין ולהובלת המועצה .

האתגר

הובלת ופיתוח תוכניות בשיתוף המנכ''ל הן במשאבי אנוש והן לטובת כללי עובדי המועצה בנוסף לפרויקטים חדשנים.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

האני הואשלה

איש / אשת קשר

האני אלהואשלה

0543525255

אימי שופן

bottom of page