top of page

עוזר/ת מנכ"ל - הגלבוע

תכנון אסטרטגי, פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

3

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

34631

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

הגליל והעמקים

1. הכנת חומר מקצועי וביצוע בקרות בתחומים עליהם אמון המנכ"ל
2. ריכוז עבודות מטה שונות, תכלול תוכניות עבודה במועצה וביצוע ישיבות סטטוס.
3. ניהול סטטוס ביצוע בתחומים שונים מטעם המנכ"ל- מול גורמי חוץ ופנים רשותיים.
4. בנייה והובלה של תוכניות תפיסת הבטחון ברשות.
5. הובלה של תוכנית האשכולות ביישובים

תחומי

אחריות

פעילות הרשות כיום מנוהלת בחלקה הגדול ברמה היומיומית, ללא תכניות אסטרטגיות וממשק בין המחלקות השונות. ברשות אין מערך מעקב ובקרה של הפעילויות והפרויקטים המתקיימים ביחידות השונות ברשות.

האתגר

1. קידום שיתוף הפעולה בין גופי הסמך השונים
2. יצירת קשרי עבודה טובים עם כלל השותפים
3. הטמעת תודעה ומנגנוני קידום תהליכי עבודה, מיפוי ובקרה בארגון.
4. ניהול פורום מנכ"ל בנושאים שונים.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

מוחמד אלבחירי

איש / אשת קשר

מאיה יעקב

0526423224

מעין בלוך

bottom of page